Konkurs Dramaturgiczny STREFY KONTAKTU

O KONKURSIE

Nazwa Konkursu Dramaturgicznego i zarazem projektu teatralnego realizowanego we Wrocławskim Teatrze Współczesnym w latach 2012-2016 nawiązuje programowo do tradycji naszego teatru i twórczych dokonań Helmuta Kajzara. „Strefy kontaktu” to koncepcja estetyczna sformułowana przez Krzysztofa Zarębskiego około 1972 roku i realizowana w różnych wariantach w ciągu kolejnych lat. Wg Marcina Kościelniaka można ją określić jako „miejsca, w których w wyniku zabiegów performera dochodzi do niecodziennych kolizji materii, doznań, sensów”. Sam Zarębski definiował „strefy kontaktu” tak: „Poprzez burzenie stereotypów sytuacyjnych, powodujących zakłócenie w odbiorze wrażeń, można osiągnąć pewne odświeżenie wyobraźni oraz intensyfikację emocji”.

W 1974 roku Helmut Kajzar nawiązał ścisłą współpracę z Krzysztofem Zarębskim i przejął jego koncepcję „stref kontaktu”, przenosząc ją na grunt doświadczeń teatralnych. Była ona szczególnie mocno eksplorowana w realizacjach Samoobrony – w czasie warsztatów w Scheerbergu (1979) i w Kunstlerhaus Bethanien w Berlinie (1981) oraz we wrocławskiej Galerii BWA Awangarda (1982).

W 1978 Helmut Kajzar mówił: „Istotnym terenem badań są dla mnie teraz strefy kontaktu w teatrze. To nadzwyczajne, niesamowite wprost bogactwo nas samych, tego co ze sobą niesiemy, a więc naszych ubrań, fryzur, zachowań itp. w zestawieniu z ubogą, odczynową, rygorystyczną konwencją teatralną, z rygorami gier chcących uchodzić za klasyczne. Jest to również rozgrywka z pewnym totalitaryzmem sztuki”.

[Na podst.: Marcin Kościelniak, Prawie ludzki, prawie moje. Teatr Helmuta Kajzara, KORPORACJA HA!ART, Kraków 2012]