Wrocławski Teatr Współczesny

O konkursie

Konkurs Dramaturgiczny STREFY KONTAKTU organizowany jest przez Miasto Wrocław oraz Wrocławski Teatr Współczesny im. Marii i Edmunda Wiercińskich. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016. Konkurs organizowany jest w trybie biennale.

O szczególnym charakterze naszego Konkursu decyduje fakt, że jest on zamknięty (kierujemy zaproszenie do konkretnych autorów) oraz płatny (za udział w nim autorzy otrzymują honorarium). Nagrody finansowe ufundowane przez Miasto Wrocław – o łącznej wartości 100 000 zł – są przyznawane przez niezależne od teatru jury, którego pracą kieruje prof. Zbigniew Majchrowski. Nagrodami przyznawanymi przez Komisję Artystyczną WTW (pod przewodnictwem dyrektora teatru, Marka Fiedora) są sceniczne realizacje wybranych sztuk. Z nadesłanych na Konkurs utworów dramatycznych powstało już na polskich scenach ponad 20 spektakli teatralnych oraz telewizyjnych.

Wyjątkowe w naszym Konkursie jest także to, że do udziału w nim zapraszamy nie tylko dramatopisarzy, ale również twórców innych gatunków literackich oraz artystów działających w innych niż teatr dziedzinach sztuki. Głównym bowiem założeniem ideowym Konkursu jest tworzenie impulsu do poszerzania języka scenicznego i budowy nowych form teatralnych. Mottem Konkursu są słowa Tadeusza Różewicza, który na sześćdziesięciolecie Wrocławskiego Teatru Współczesnego napisał:

Nowa sztuka powstaje przez wynalezienie nowej formy, nowego wyrazu, nowego języka i składni, nie przez składanie najszlachetniejszych deklaracji, nie przez angażowanie się w słuszne i jedyne poglądy polityczne, nie przez podpisywanie listów i protestów, nie przez składanie wyznań, że jesteśmy pełni najszlachetniejszych uczuć humanitarnych i humanistycznych. Twórca zaangażowany to twórca zaangażowany w walkę o nową formę.

Konkurs Dramaturgiczny STREFY KONTAKTU nawiązuje programowo do tradycji naszego teatru. Od początku lat sześćdziesiątych minionego wieku Wrocławski Teatr Współczesny był miejscem, w którym powstawały i były realizowane na scenie ważne zjawiska polskiego dramatu współczesnego – utwory Helmuta Kajzara, Tymoteusza Karpowicza i Tadeusza Różewicza. Każdy z przywołanych twórców na swój sposób wytyczał własną ścieżkę poszukiwań, ale wspólna im była niezgoda na zastane narracje teatralne oraz potrzeba poszukiwania nowego języka scenicznego.

Nazwa Konkursu – „Strefy kontaktu” – to koncepcja estetyczna sformułowana przez Krzysztofa Zarębskiego około 1972 roku, którą artysta definiował tak:

Poprzez burzenie stereotypów sytuacyjnych, powodujących zakłócenie w odbiorze wrażeń, można osiągnąć pewne odświeżenie wyobraźni oraz intensyfikację emocji.

W 1974 roku Helmut Kajzar nawiązał ścisłą współpracę z Krzysztofem Zarębskim i przejął jego koncepcję „stref kontaktu”, przenosząc ją na grunt doświadczeń teatralnych. Była ona szczególnie mocno eksplorowana w realizacjach Samoobrony – w czasie warsztatów w Scheersbergu (1979) i w Künstlerhaus Bethanien w Berlinie (1981) oraz we wrocławskiej Galerii BWA Awangarda (1982).

W 1978 roku Helmut Kajzar mówił:

Istotnym terenem badań są dla mnie teraz strefy kontaktu w teatrze. To nadzwyczajne, niesamowite wprost bogactwo nas samych, tego, co ze sobą niesiemy, a więc naszych ubrań, fryzur, zachowań itp. w zestawieniu z ubogą, odczynową, rygorystyczną konwencją teatralną, z rygorami gier chcących uchodzić za klasyczne. Jest to również rozgrywka z pewnym totalitaryzmem sztuki.

Stopka

Zamknij